Kto sme

"Včasné nasadenie biologickej liečby môže zvrátiť nepriaznivý vývoj ochorenia." - MUDr. Antónia Hatalová

Nezávislé občianske združenie Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska (MysS) vzniklo na základe potreby šírenia osvety, ochrany záujmov pacientov, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia pacientov s diagnózou myeloproliferatívnych ochorení.

Zakladateľmi združenia sú MUDr. Antónia Hatalová a MUDr. Jozef Lukáš.


späť na úvod
2014 © Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska