Sídlo MYSS

"Výskum nových liečebných metód prináša každý deň nové vedomosti o diagnózach MPN." - Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Sídlom našej organizácie je Klinika hematológie a transfúziológie (KHT) v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej 11 v Petržalke.

Klinika poskytuje starostlivosť pacientom s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami, okrem iného aj pacientom s diagnózou MPN. Klinika hematológie a transfúziológie na Antolskej ulici je jediným akreditovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré rieši všetky typy transplantácie kmeňových krvotvorných buniek.

Pacientom sú k dispozícii tri oddelenia:

 • Oddelenie klinickej hematológie:
  • Lôžková časť
  • Transplantačné centrum
  • Jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti
  • Ambulantný úseku
  • Národné hemofilické centrum
 • Laboratórno-diagnostické oddelenie
 • Oddelenie špeciálnej transfuziológie


Náš tím

Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Prednostka Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Primár Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.
Vedúca transplantačného centra, Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Ján Martinka
MUDr. Ján Martinka
Vedúci aferetickej jednotky, Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Antónia Hatalová
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Zuzana Sninská
MUDr. Zuzana Sninská
Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Denisa Jankovičová
MUDr. Denisa Jankovičová
Ambulancia pre poruchy homeostázy, Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Marcela Skraková
MUDr. Marcela Skraková
Primárka Loboratórno-diagnostického oddelenia KHaT LF UK, SZU a FNsP Bratislava
PhDr. Viera Jarolíková
PhDr. Viera Jarolíková
Vedúca sestra, Klinika hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

späť na úvod
2014 © Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska