Čo je to MPN

Myeloproliferatívne neoplázie - krvotvorba bez kontroly

MPN – Myeloproliferatívne neoplázie sú chronické nádorové ochorenia krvotvorby, pri ktorých dochádza k nekontrolovateľnému množeniu krvotvorných kmeňových buniek.

Slovné spojenie Myeloproliferatívne neoplázie zahŕňa skupinu viacerých druhov ochorení krvotvorby. Spoločným menovateľom chorôb MPN je nekontrolovateľné množenie buniek, ktoré produkujú krv, konkrétne diagnózy sa navzájom líšia tým, ktoré krvné bunky najviac postihujú.

Medzi klasické podtypy MPN patrí:

Spoločným znakom všetkých troch diagnóz je okrem iného chýbajúci Philadelphia chromozóm (Ph chromozóm) . Označujeme ich preto aj ako Ph negatívne myeloproliferatívne neoplázie (Ph- MPN). Posledná diagnóza (CML) patrí naopak do skupiny ochorení, pre ktoré je charakteristická prítomnosť Philadelphia chromozómu. Keďže sa od prvých troch diagnóz odlišuje priebehom ochorenia aj liečbou, dostala priestor na samostatnej internetovej stránke.

Nekontrolovateľné množenie buniek spôsobuje, že kostná dreň postupne stratí schopnosť produkovať zdravé krvné bunky a tvorba krvi sa presúva do sleziny, alebo ju prevezme lymfatický systém. Pri ochoreniach MPN sa zvyšuje riziko trombózy a existuje riziko transformácie ochorenia do akútnej leukémie.

Príznakmi ochorení sú slabosť, únava, strata hmotnosti a zväčšenie sleziny. Existujú aj ďalšie príznaky, tie sú však viac či menej viazané na konkrétny druh ochorenia.


späť na úvod
2014 © Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska