Čo robíme

  • Chránime a presadzujeme práva pacientov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a orgánom štátnej správy
  • Pomáhame pacientom zvládať diagnózu MPN sprostredkúvaním informácií, príbehov a odbornej pomoci
  • Informujeme o diagnostike a liečbe myeloproliferatívnych ochorení (MPN)
  • Sprostredkúvame spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí pri riešení problematiky MPN
  • Zabezpečujeme kontakt s príbuznými organizáciami a združeniami v iných krajinách

späť na úvod
2014 © Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska